Contra Indicaties

Soms zijn er lichamelijke redenen waarom we u niet kunnen masseren, we spreken dan van een contra-indicatie. Indien u onderstaande lichamelijke klachten heeft, kunnen wij u helaas niet masseren.

Er zijn algemene contra indicaties:
- koorts
- onwel zijn zonder bekende oorzaak
- kwaadaardige tumoren in het te masseren gebied. (dit om stimulering van de groei en
  uitzaaiingen te voorkomen)

- trombose
- besmettelijke huidziekten of ontstoken huid

Beperkte contra indicaties, dat betrekking hebben op een bepaald lichaamsdeel/gebied:
- fracturen
- spataderen
- lokale infecties
- door de zon verbrande huid
- open wonden
- ontsteking van het te masseren gebied/lichaamsdeel

Indien u twijfelt is het raadzaam om vooraf uw arts te raadplegen.

Natuurlijk vindt er altijd voorafgaand aan uw eerste massage een intake gesprek plaats.