Huishoudelijk reglement

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden.

Bij twijfel over een bestaande klacht kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Na de toestemming van de behandelend arts kunnen we verder behandelen.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen.

Touch-Pro is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. (bijv. vlekken van de massage olie op kleding)

Touch-Pro is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of stil gezet te zijn in de behandelruimte.

Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij niet of te laat geannuleerde afspraken bent u het volledige bedrag van de behandeling verschuldigd.